خاطرات

آیت اللّه محی الدین حائری شیرازی

کد : 80555 | تاریخ : 15/06/1395

‏82ـ‏‏ حیاطی که امام از آن می گذرند و به حسینیه می آیند، از آنجا که اتاق‏‎ ‎‏مخصوصشان است، با پلاستیک سفید و معمولی پوشانده بودند؛ یعنی برای‏
‎[[page 81]]‎‏جلوگیری از سرما شیشه نکرده بودند.‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 82]]‎

انتهای پیام /*