خاطرات

خانم خدیجه ثقفی (همسر امام)

کد : 80561 | تاریخ : 15/06/1395

‏72ـ‏‏ وسایل و لوازمی که برای منزل امام در نجف خریده بودند عبارت‏‎ ‎‏بود از فرش کهنه، گلیم کهنه، سه چهار دست رختخواب، سماور بزرگ، یک‏‎ ‎‏گونی شکر، یک صندوق چای، چهل دست استکان و نعلبکی جورواجور‏‎ ‎‏برای پذیرایی از جمعیت، چهار سینی، چهار دست ظرف غذاخوری. به‏‎ ‎‏آقایان هم اطلاع دادند بیایند در همان حیاط که پنج متر در شش متر بود،‏‎ ‎‏بنشینند. آقا هم از کربلا به منزل محقر و اجاره ای خودشان وارد شدند و در‏‎ ‎‏آنجا نزدیک چهارده سال زندگی کردند. منزل خیلی کوچکی بود و‏‎ ‎‏آشپزخانه ای به اندازۀ یک تشک داشت. ما مجبور بودیم موقع کشیدن غذا،‏‎ ‎‏دیگ را بگذاریم در حیاط. دو تا اتاق 4 × 3 پایین داشت و دو تا اتاق هم بالا که‏‎ ‎‏یکی از آنها قابل استفاده نبود. یکی از اتاقها را برای آقا فرش کردیم و خانۀ‏
‎[[page 75]]‎‏پهلویی را هم برای بیرونی آقا اجاره کردند. بهر حال خانۀ کوچک و قدیمی‏‎ ‎‏بود.‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 76]]‎

انتهای پیام /*