خاطرات

حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن امامی

کد : 80578 | تاریخ : 15/06/1395

‏18ـ‏‏ امام در عین اینکه به مصرف وجوهات نظر داشتند، خیلی هم دقیق‏‎ ‎‏می شدند که یک وقتی خدای نخواسته یک ریالش بی مورد مصرف نشود.‏‎ ‎‏بعضی افراد بودند که می خواستند با یک تیر چند نشان بزنند. آنها‏‎ ‎‏می خواستند در یک مرکز مثلاً مسجدی یا مدرسه ای پولی بدهند و این پول‏‎ ‎‏را چندجا حساب کنند که برای امام تحملش خیلی ثقیل بود. اینها هم‏‎ ‎‏می خواستند سهم امامشان را داده باشند و هم می خواستند که به آنها جواب‏‎ ‎‏منفی داده نشود. مکرر اتفاق می افتاد برای کمک به مسجد به ایشان نامه‏‎ ‎‏می نوشتند و ایشان متوجه می شدند که اینها برای مسجد می خواهند پول‏‎ ‎‏بدهند اما می خواهند هم مراجعین را از سر خودشان دفع کنند هم می خواهند‏‎ ‎‏سهم امام را داده باشند؛ و مصارف بیهوده ای که مثلاً گاهی ممکن بود بخواهند‏‎ ‎‏پای این چیزها بگذارند، اینها را استفتاء می کردند و می پرسیدند. نظر ایشان‏‎ ‎‏این بود که اینها در مصارف خودش خرج بشود و سهم سادات هم زیر نظر‏‎ ‎‏مراجع باشد تا بیجا مصرف نشود.‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 54]]‎

انتهای پیام /*