فصل اول: خاطرات غلامرضا آقازاده

اولین دیدار

کد : 80664 | تاریخ : 29/04/1395

‎□‎‏ نخستین دیدار شما با امام کی و کجا بود؟‏

‎■‎‏ اولین دیدارم در خیابان آزادی، روز دوازده بهمن 1357 بود. ‏‎ ‎‏روزی که امام به ایران آمد.‏

‏آن روز به همراه خانواده، در خیابان منتظر ورود امام مانده بودیم که ‏‎ ‎‏در یک لحظه ماشین حامل ایشان از جلوی ما گذشت و من موفق به ‏‎ ‎‏دیدن امام شدم. تا قبل از آن فقط عکس ایشان را دیده بودم.‏

‏ ‏

 

[[page 15]]

انتهای پیام /*