حشمت الله رنجبر

لیاقت

کد : 80795 | تاریخ : 30/04/1395

‏ما که تا به امروز خانم را ندیدیم و آشنایی با وی نداشتیم، برایمان‏‎ ‎‏جالب بود که بدانیم همسر یک مرجع و رهبر یک ملت انقلابی،‏‎ ‎‏چگونه رفتار و گفتاری باید دارا باشد. او آنقدر با ادب و متین و‏‎ ‎‏درعین‏‏ ‏‏حال، بی توقع است که انصاف می دهیم چنین فردی لیاقت و‏‎ ‎‏شایستگی همسری با چنین مردی را داراست. امروز هفتمین روز‏‎ ‎‏بستری شدن خانم ثقفی است و به دستور پزشک معالج باید مرخص‏‎ ‎‏شود. او در حالی که چادر نمازش را سرکرده و خود را کاملاً پوشانده،‏‎ ‎‏روی تخت نشسته است و از کادر درمانی این مرکز که چند پرستار مرد‏‎ ‎‏و تعدادی پزشک هستند، قدردانی و تشکر می کند و از بابت اینکه به‏‎ ‎‏قول خودش برای ما زحمت ایجاد کرد، حلالیت می طلبد. در پایان‏‎ ‎‏وقتی که دور و برش خلوت می شود می گوید: من چند روزی روی این‏
‎[[page 37]]‎‏تخت استراحت کرده ام؛ اما طریقه بالا و پایین رفتن تخت را یاد‏‎ ‎‏نگرفتم و مایلم بدانم که چگونه کار می کند. از آنجا که سیستم بالا و‏‎ ‎‏پایین برنده تخت برقی است، برای او عملاً نحوه کار را توضیح‏‎ ‎‏می دهیم و در حالی که برای یادگیری کاملاً به حرفهای ما دقت‏‎ ‎‏می کند، مجدداً تشکر خود را اعلام می کند و از اینکه این یک کار را‏‎ ‎‏هم یاد گرفته است، راضی به نظر می رسد.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 38]]‎

انتهای پیام /*