فصل دوم

توجه به مسائل درسی

کد : 80875 | تاریخ : 16/06/1395

‏ایامی که ایشان در نجف تبعید بودند، دوران محصلی ما بود و وقتی که به ایران‏‎ ‎‏تشریف آوردند، دوران دانشجویی ما بود. گاهی می پرسیدند: چه درسهایی‏‎ ‎‏می خوانید؟ استادانتان چه کسانی هستند؟ چه بحثهایی سر کلاس می شود؟‏‎ ‎‏یعنی مشخص بود که به نوعی می خواهند به ما بگویند که متوجه مسائل درسی‏
‎[[page 120]]‎‏ما هستند. ولی اینکه چند ساعت در روز مطالعه می کنید و یا ریز مسائل را‏‎ ‎‏بپرسند، به این شکل نبود.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 121]]‎

  • )) فرشته اعرابی.

انتهای پیام /*