فصل دوم

نماز، راه حرف زدن با خدا

کد : 80970 | تاریخ : 16/06/1395

‏حضرت امام دربارۀ نماز به من می گفتند: نماز را خوب بخوان، پیامبران همیشه‏‎ ‎‏نماز می خواندند، نماز راه عبادت و حرف زدن با خداست، نمی شود با دهان و‏‎ ‎‏گوش ظاهری با خدا حرف زد، با گوش دل باید سخنان خدا را شنید.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 76]]‎

  • )) سید عماد طباطبایی.

انتهای پیام /*