فصل دوم

تشویق به نماز

کد : 80972 | تاریخ : 16/06/1395

‏من هر موقع پیش امام می رفتم، مرا تشویق به نماز خواندن می کردند. اولین‏
‎[[page 75]]‎‏روزی که برای نماز خواندن پیش امام رفتم، پنج ساله بودم و پشت سر امام هر‏‎ ‎‏کاری که امام می کردند من هم می کردم، امام دو ـ سه تا کتاب به من دادند و این‏‎ ‎‏تشویقی شد که نمازم را ادامه بدهم.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 76]]‎

  • )) سیدرضا (یاسر) خمینی.

انتهای پیام /*