فصل دوم

ثواب نماز اول وقت

کد : 80986 | تاریخ : 16/06/1395

‏یک روز امام داشتند توی حیاط راه می رفتند که من آمدم از کنارشان رد شوم. به‏‎ ‎‏من گفتند: بیا اینجا. من رفتم پیش ایشان به من گفتند: نماز ظهر و عصرت را‏‎ ‎‏خوانده ای؟ گفتم: نه. گفتند: زود برو نمازت را بخوان که از ثوابش کم نشود، چون‏‎ ‎‏نماز اول وقت خواندن خیلی ثواب دارد. امام خواندن نماز و اول وقت بودن نماز را‏‎ ‎‏خیلی به ما توصیه می کردند و می گفتند: همیشه برای فقرا و تهیدستان دعا کنید‏
‎[[page 69]]‎‏و از خدا بخواهید که آن مردم را یاری کند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 70]]‎

  • )) محمدتقی اشراقی (نوه حضرت امام)؛ سروش؛ ش 476، س 11.

انتهای پیام /*