فصل اول

گم نشوند

کد : 81040 | تاریخ : 16/06/1395

‏ایشان در مورد بچه های کم سن و سال خیلی مقید بودند، به عنوان مثال در مورد‏‎ ‎‏خطرات جانی خیلی مواظب بودند و توصیه می کردند که بیرون می روند گم‏‎ ‎‏نشوند، آنها را ندزدند، و خیلی نگران آنها بودند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 40]]‎

  • )) فاطمه طباطبایی.

انتهای پیام /*