فصل اول

مورد علاقه

کد : 81058 | تاریخ : 16/06/1395

‏علاقه آقا به دختر خیلی زیاد بود، یعنی به کسانی که فرزند دختر داشتند‏‎ ‎‏می گفتند: «آن چیزی که مهم است. دختر است». همیشه می گفتند: «آن کسی که‏
‎[[page 29]]‎‏مورد علاقه می تواند قرار بگیرد دختر است».‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 30]]‎

  • )) فرشته اعرابی.

انتهای پیام /*