فصل اول

ملاقات بدون هماهنگی

کد : 81062 | تاریخ : 16/06/1395

‏فرزندان شهدا وقتی می خواستند به ملاقات امام بیایند، خدمت امام می رفتیم و‏‎ ‎‏می گفتیم: خانوادۀ شهدا، فرزندان شهدا و رزمندگان آمده اند و می خواهند با شما‏‎ ‎‏ملاقات کنند. ایشان با اینکه ممکن بود هماهنگی قبلی نیز نشده باشد، حتی‏‎ ‎‏برای پنج دقیقه هم که بود می پذیرفتند و به حسینیه می آمدند، و بعضی روزها‏‎ ‎‏حتی چندین مرتبه به حسینیه می آمدند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

‎[[page 26]]‎

  • . سید رحیم میریان.

انتهای پیام /*