فصل اول

تولد علی

کد : 81073 | تاریخ : 16/06/1395

‏روزی که علی به دنیا آمد و خبر آن را به امام دادند، ایشان از بیمارستانی که در آن‏‎ ‎‏بستری بودند تلفن کردند به بیمارستانی که خانم حاج احمد آقا بود و وقتی با‏‎ ‎‏فاطمه خانم صحبت کردند اول سراغ بچه را گرفتند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 21]]‎

  • . سیدرحیم میریان از اعضای دفتر امام.

انتهای پیام /*