فصل اول

آنها را خیلی دوست داشتم

کد : 81075 | تاریخ : 16/06/1395

‏امام بچه های خردسال را خیلی دوست می داشتند. آن قدر به بچه های کوچک‏‎ ‎‏علاقه مند بودند که می گفتند: در نجف از حرم برمی گشتم، بچه ها را با وجود این‏‎ ‎‏که پاکیزه نبودند، خیلی دوست می داشتم. بچه ها تا جلوی منزل دنبال آقا‏‎ ‎‏می آمدند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

‎[[page 21]]‎

  • . فریده مصطفوی دختر حضرت امام.

انتهای پیام /*