فصل اول

علی آقا مهمان دارد

کد : 81100 | تاریخ : 16/06/1395

‏علی‏‎[1]‎‏ یک روز موقع ناهار سه ـ چهار تا از فرزندان پاسداران را با خود به اتاق‏‎ ‎
‎[[page 7]]‎‏حضرت امام آورده بود. حضرت امام فرمودند که: علی آقا مهمان دارد‏‎ ‎‏مهمانهایش را پذیرایی کنید و برایشان ناهار بیاورید.‏‎[2]‎

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 8]]‎

  • نوه امام که بسیار مورد توجه ایشان بود.
  • . حاج عیسی جعفری خادم حضرت امام.

انتهای پیام /*