حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی عمید زنجانی

عنایت بیش از حد معمول به شاگردان

کد : 81198 | تاریخ : 02/05/1395

‏     ‏‏برخورد امام با شاگردان بسیار متین و تشویق آمیز بود، و سعی داشتند‏‎ ‎‏شخصیت علمی و اتکا به نفس را در استنباط علمی در شاگردان خود‏‎ ‎‏ایجاد کنند. در صحبتهای امام نسبت به شاگردانش، صداقت و دقت و‏‎ ‎‏رأفت خاصی دیده می شد که بیش از حدِ انجام وظیفه و یا رعایتِ آداب‏‎ ‎‏و احتراماتِ لازم بود. ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 123]]‎

انتهای پیام /*