آیت الله صادق خلخالی

مطالب حساس را با طلاب در میان می گذاشتند

کد : 81281 | تاریخ : 02/05/1395

‏     ‏‏اگر از کسی مسألۀ ناراحت کننده ملاحظه می کردند، کم اتفاق می افتاد‏‎ ‎‏که بازگو کنند و طرف را در جریان قرار دهند، مگر اینکه مسأله مهم بوده‏
‎[[page 69]]‎‏باشد که مطالب را علنی می کردند؛ مخصوصاً در جریان جلسات با آقایان‏‎ ‎‏شریعتمداری و گلپایگانی و حائری و آقای حاج سید محمد محقق داماد‏‎ ‎‏و آقای علامه طباطبایی و لنگرودی و آقای حاج شیخ عبدالنبی و آقا‏‎ ‎‏میرزا هاشم آملی لاریجانی، مطالب حساس مربوط به طلاب را با‏‎ ‎‏آنها(طلاب) در میان می گذاشتند.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 70]]‎

انتهای پیام /*