آیت الله صادق خلخالی

مهمانیها

کد : 81284 | تاریخ : 02/05/1395

‏     ‏‏امام به بزرگان قوم مهمانی می دادند، مانند آیات عظام بروجردی و‏‎ ‎‏حجت  و صدر و خوانساری. و در مهمانیها کم شرکت می کردند و قبلاً‏‎ ‎‏باید معلوم شود که صاحب خانه چه کسی را دعوت کرده، تا امام شرکت‏‎ ‎‏کنند. ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 68]]‎

انتهای پیام /*