فصل چهارم: خاطرات حسن ملک

بازگشت به زندان قصر / آزادی

کد : 81648 | تاریخ : 30/04/1395

‏به همراه بقیه بچه ها از زندان قزل حصار‏‏ به قصر منتقل شدیم. حدود ‏‎ ‎‏260-250 نفر هم آنجا بودند. در زندان قصر‏‏ زندگی بچه های مذهبی و ‏‎ ‎‏غیرمذهبی جدا بود. یک ماه گذشت تا اینکه یک روز لیستی آوردند و ‏‎ ‎‏اسم 210 نفر را خواندند که از زندان آزاد می شدند. آخرین اسمی که ‏‎ ‎‏خوانده شد من بودم. وقتی از زندان خارج شدم، عده زیادی را دیدم که ‏‎ ‎‏مقابل زندان تجمع کرده بودند. فردای آن روز درِ زندانها باز شد و مردم ‏‎ ‎‏با دسته گل به استقبال زندانیان رفتند. که البته تاریخ آن را به خاطر ندارم. ‏‎ ‎‏ فقط یادم هست که دی 57 بود و به نظرم پس از یکی - دو هفته انقلاب ‏‎ ‎‏به پیروزی رسید.‏

 

[[page 195]]

انتهای پیام /*