بخش دوم: شرح حال خاندان ما

نحوۀ گذران معیشت در اصفهان

کد : 81976 | تاریخ : 01/01/1392

‏ ‏

‏من سید مرتضی خمینی نزد مرحوم حاج میرزا نجفی عمه زاده و شوهر همشیره شرایع‏‎ ‎‏در اصفهان می خواندم گویا چهار نفر بودیم من و اخوی مرحوم هندی و برادر مرحوم‏‎ ‎‏آقای نجفی به نام میرزا علی محمد که بعداً امام جمعه شد، شاید یک نوکر هم داشتیم و‏‎ ‎‏مرحوم آقا نجفی استاد ما با قرار مضاربه که با سبزی فروش گذاشته بود و یک تومان‏‎ ‎‏سرمایه داده بود و شریک شد. همه روزه سبزی و حتی گاهی کدو هم بابت درآمد‏‎ ‎‏مضاربه برای ما چهار ـ پنج نفر می داد. در مدت چهل روز از یخچال برای ما چهار ـ پنج‏‎ ‎‏نفر یخ بلوری به مدرسۀ ملا عبدالله اصفهان می آوردند ماهی پانزده شاهی و چهل روز‏‎ ‎‏یک قران می شد.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 106]]‎

انتهای پیام /*