پیشگفتار

کد : 82057 | تاریخ : 17/06/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏مجموعه حاضر خاطرات گروهی از رزمندگانی است که در طول سالهای دفاع مقدس در‏‎ ‎‏کشاکش نبرد با دشمن، گرفتار شدند و سر از اردوگاههای اسیران جنگی درآوردند.‏‎ ‎‏انسانهای پاکدامنی که به اشاره رهبر و فرمانده خود و برای دفاع از مرزهای آیین و میهن،‏‎ ‎‏بی آنکه اجباری در کار باشد لباس رزم پوشیده، به سوی میدان جنگ و جهاد شتافتند، و‏‎ ‎‏زمانی که به دستان دشمن اسیر شدند، چشم از آیین و میهن و رهبر نپوشیده و با همه‏‎ ‎‏دشواریها، برای تحقق آرمانشان کوشیدند.‏

‏اسرای ما که به لقب آزاده مفتخر شدند، لحظه لحظه اسارت را همواره با یاد خمینی،‏‎ ‎‏آن رهبر خدایی سپری کرده و قلبشان به عشق او و به امید دیدن دوباره اش می تپید؛‏‎ ‎‏امیدی که هموارکننده رنج غربتشان بود. اما دریغ و درد که به هنگام بازگشت جز داغ‏‎ ‎‏حسرت، نصیب و بهره ای نبردند.‏

‏این مجموعه، بازتاب دهنده گوشه هایی از رنج غربت و داغ حسرت جمعی از‏‎ ‎‏فرزندان خمینی است که به سفارش مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و با همت‏‎ ‎‏مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان شکل گرفته است. تلاش و زحمتشان ارجمند و مأجور باد.‏

‏ ‏

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

‏معاونت پژوهشی / گروه تاریخ‏


[[page VII]]

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page VIII]]‎

انتهای پیام /*