علی علیدوست قزوینی

دیگر بغدادی نخواهد ماند

کد : 82075 | تاریخ : 17/06/1395

‏وقتی هواپیماهای دشمن فرودگاههای ایران را بمباران کردند، ما در منطقه بودیم. به‏‎ ‎‏دنبال این بمباران، حضرت امام پیام دادند و جمله ای فرمودند که مثل همه جملات دیگر‏‎ ‎‏ایشان، از ابتدا تا انتهای اسارت، در ذهن و قلب ما بود و هر وقت کارد به استخوانمان‏‎ ‎‏می رسید و رجزخوانی دشمن زیاد می شد و می خواست به ما فشار بیاورد، آن را با خود‏‎ ‎‏زمزمه می کردیم: «نیاید روزی که محتاج به بسیج عمومی شویم، که دنیا خواهد دید‏‎ ‎‏قدرت اسلام چیست و نیروی ایمان بر همه قوا پیروز است».‏‎[1]‎‏ و یا فرموده بودند: «من‏‎ ‎‏چنانچه ـ خدای نخواسته ـ دامنه پیدا کرد این کارهای صدام حسین و اربابهای صدام‏‎ ‎‏حسین، تکلیف ملت ایران را تعیین خواهم کرد و امیدوارم به آنجا نرسد و اگر برسد،‏‎ ‎‏دیگر بغدادی باقی نخواهد ماند».‏‎[2]‎

‏ما بر اساس این جمله امام، مطمئن بودیم که هیچ وقت دشمن بر ما چیره نخواهد شد‏‎ ‎‏و پیروزی قطعی با ماست. این همیشه در ذهنمان بود.‏

‎ ‎

‎[[page 9]]‎

  • )) صحیفه امام؛ ج 13، ص 256.
  • )) همان؛ ص 226.

انتهای پیام /*