علی علیدوست قزوینی

مسیر بازگشت: مرقد امام، زیارت رهبر، وطن

کد : 82105 | تاریخ : 17/06/1395

‏بعد از امام، تا مدتی بعد از سالگرد که ما در عراق بودیم، به معنای واقعی و حقیقی کلمه‏‎ ‎‏احساس می کردیم یتیم شده ایم و خودمان این یتیمی را قبول داشتیم. آن روز هم که‏‎ ‎‏آمدیم ایران، وقتی در اسلام آباد (یا شهری دیگر) خواستند ما را تقسیم کنند و هر کس را‏‎ ‎‏به شهر خودش بفرستند، ما گفتیم دو تا خواسته داریم؛ اول ما را به مرقد امام ببرید و بعد‏
‎[[page 23]]‎‏هم به زیارت مقام معظم رهبری. خلاصه، پافشاری کردیم و پشت تریبون و بلندگو گفتیم‏‎ ‎‏تا مرقد امام نرویم به خانه هایمان نمی رویم. مسئولان هم ناچار این کار را انجام دادند و ما‏‎ ‎‏اولین گروه آزادگان بودیم که به زیارت مقام معظم رهبری رفتیم. اول به زیارت مرقد امام‏‎ ‎‏رفتیم و بعد هم به زیارت مقام معظم رهبری. بعد، هر کسی به شهر خودش رفت.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎[[page 24]]‎

انتهای پیام /*