علی سرداری

همه فعالیتها فرهنگی بود

کد : 82160 | تاریخ : 17/06/1395

‏فعالیتهای ما از اول تا آخر اسارت، همه فرهنگی بود؛ به خصوص درباره افکار و‏‎ ‎‏اندیشه های امام زیاد کار می کردیم. ما حرفهای امام را شبیه کتابهای چهل حدیث در‏
‎[[page 58]]‎‏دفتری جمع کرده بودیم و آن را مکرر می خواندیم. مثلاً، امام فرموده بودند: «در مجالس‏‎ ‎‏پرخرج شرکت نکنید و خود نیز چنین مجالسی نداشته باشید». چرا که در اینطور مجالس‏‎ ‎‏خدا حضور ندارد (بلکه شیطان حضور دارد). ‏

‎ ‎

‎[[page 59]]‎

انتهای پیام /*