علی سرداری

عشق زندگی بخش

کد : 82171 | تاریخ : 17/06/1395

‏عاملی که ما را در اسارت زنده نگه داشته بود، همانا یاد امام بود و مرحوم حاج آقا‏‎ ‎‏ابوترابی بود که این عشق را در دل ما زنده کرده بود. این عشق امام بود که بچه ها را زنده‏‎ ‎‏نگه داشته بود وگرنه بچه های ما در آنجا سالم نمی ماندند و از بین می رفتند؛ یعنی از‏
‎[[page 62]]‎‏لحاظ روحی از بین می رفتند و صرفاً مردگان متحرکی می شدند.‏

‎ ‎

‎[[page 63]]‎

انتهای پیام /*