غلامعباس عرفانی

در خدمت ظلم

کد : 82174 | تاریخ : 17/06/1395

‏به یاد دارم عراقی ها، با هدف شستشوی مغزی ما، از عده ای از روحانیون درباری‏‎ ‎‏استفاده می کردند؛ یعنی آنها را به اردوگاه می آوردند تا با سخنانشان ما را منحرف سازند.‏‎ ‎‏ولی جوابهای کوبنده بچه ها در مقابل توهین آنها به حضرت امام، به آنان فهماند که از این‏‎ ‎‏طریق نمی توانند به خواسته های پوچ و اهداف باطل خود برسند.‏

‎ ‎

‎[[page 65]]‎

انتهای پیام /*