سید محمدحسین موسوی

کد : 82181 | تاریخ : 17/06/1395

سید محمدحسین موسوی[1]

‎ ‎

‎[[page 71]]‎

  • )) سید محمدحسین موسوی متولد 1342 اهواز که در تاریخ 2 / 1 / 61 در منطقه شوش به اسارت درآمد. وی در تاریخ 26 / 5 / 69 آزاد و به ایران بازگشت.

انتهای پیام /*