سید محمدحسین موسوی

جویندگان رادیو!

کد : 82185 | تاریخ : 17/06/1395

‏یادم هست دوستان تلاش زیادی برای به دست آوردن رادیو می کردند. برای نمونه، یکی‏‎ ‎‏از دوستان ما به نام علی نجفی که الآن از دنیا رفته، برای به دست آوردن رادیو خیلی‏‎ ‎‏تلاش کرد و بسیار هم شکنجه شد؛ اما دست بردار نبود تا اینکه بالاخره رادیویی به‏‎ ‎‏دست آورد که برای گرفتن پیامها و سخنرانیهای امام از آن استفاده می شد؛ چون پیام امام‏‎ ‎‏در حفظ و تقویت روحیه بچه ها خیلی مفید بود.‏

‎ ‎

‎[[page 72]]‎

انتهای پیام /*