علی اکبر گله دار عراقی

مرگ بر منافق

کد : 82206 | تاریخ : 17/06/1395

‏دشمن برای منحرف کردن افکار بچه ها فعالیت زیادی می کرد و درصدد بود تا علاقه و‏‎ ‎‏محبت بچه ها نسبت به امام را از آنان بگیرد، لذا دست به تلاشهای مذبوحانه ای می زد.‏‎ ‎‏از جمله تلاشهای دشمن این بود که گروههایی از منافقین و حتی روحانیون درباری را به‏‎ ‎‏اردوگاه بیاورند و خیلی سازماندهی شده و حساب شده، روی بچه ها کار کنند تا نظر آنها‏‎ ‎‏را از اسلام و انقلاب و حضرت امام برگردانند. منافقین همراه با شکلات و مسواک های‏‎ ‎‏خارجی و خمیر دندان خارجی از کشورهای خارجی می آمدند تا بچه های کم سن و سال‏‎ ‎‏اردوگاه و بسیجیهای کم سن و سال را به زعم خودشان گول بزنند. آنها فکر می کردند‏‎ ‎‏چون بچه ها در اسارت و در غربت و دور از خانواده هایشان هستند، احتمال دارد با این‏‎ ‎‏مسائل دست از همه اعتقاداتشان بردارند، در صورتی که وقتی وارد اردوگاه می شدند،‏‎ ‎‏همین بچه ها شعار مرگ بر منافقشان بلند می شد و آنها ناچار می شدند برگردند. اگر هم‏‎ ‎‏خبرنگاری برای مصاحبه می آمد، بچه ها طوری جواب می دادند که جداً عزت اسلام‏‎ ‎‏برای خارجیها نمایان می شد. البته، فکر نکنید که بعد از مصاحبه بچه ها را رها می کردند‏‎ ‎‏تا به زندگی عادی خود ادامه دهند؛ نه، بعد از مصاحبه، اینها را می بردند و آزار و شکنجه‏‎ ‎‏می کردند تا از حضرت امام و علاقه به او دست بکشند. ‏

‎ ‎

‎[[page 87]]‎

انتهای پیام /*