غلامرضا مظلومی

محور برنامه ها

کد : 82220 | تاریخ : 17/06/1395

‏اردوگاه ما اردوگاهی بسیار فعال بود. در سالگرد انقلاب، ما از ابتدای ماه بهمن برنامه ها‏‎ ‎‏را به صورت عادی شروع می کردیم، چون اگر می خواستیم همه برنامه ها را در دهه فجر‏‎ ‎‏برگزار کنیم برای ما دردسر ساز می شد و عراقی ها می فهمیدند و مزاحمت ایجاد‏
‎[[page 95]]‎‏می کردند. یکی از استراتژیهای ما در این برنامه ها این بود که از عکس امام استفاده نکنیم‏‎ ‎‏تا باعث حساسیت عراقی ها نشود؛ چون واقعاً موجب شکنجه و دردسرهای بزرگ برای‏‎ ‎‏بچه ها می شد و نمی گذاشت برنامه ها برگزار شود. یک بار، یکی از دوستان که اهل‏‎ ‎‏بهبهان بود، این کار را کرد و عکسی از امام طراحی کرد که متأسفانه عکس لو رفت و‏‎ ‎‏باعث شد این دوست ما خیلی اذیت و شکنجه شود. ما همیشه برنامه هایمان را با‏‎ ‎‏محوریت مسأله امام و ارزشها و ایدئولوژیهای انقلاب برگزار می کردیم و افکار امام را به‏‎ ‎‏بچه ها می رساندیم. اتفاقاً، همین که بچه ها با جای خالی عکس امام روبه رو می شدند،‏‎ ‎‏باعث می شد بیشتر دلهایشان به امام علاقه مند شود.‏

‎ ‎

‎[[page 96]]‎

انتهای پیام /*