عیسی نریمیسایی

برکت اسارت

کد : 82247 | تاریخ : 17/06/1395

‏خیلی از رفقا در اسارت بود که به شخصیت و ابعاد وجودی حضرت امام پی بردند و‏
‎[[page 108]]‎‏شناخت دقیق زوایای فکری و ابعاد وجودی حضرت امام و ابعاد عرفانی و ابعاد معنوی‏‎ ‎‏ایشان برایشان ممکن شد. نگاه عمیق به حضرت امام و شناخت ایشان در اسارت بود که‏‎ ‎‏برای بسیاری از دوستان حاصل شد و تازه آن موقع فهمیدند که دشمن چرا این قدر علیه‏‎ ‎‏امام تبلیغ می کند. ‏

‎ ‎

‎[[page 109]]‎

انتهای پیام /*