عیسی نریمیسایی

دستاورد شکنجه ها

کد : 82253 | تاریخ : 17/06/1395

‏بالاخره، مقاومتهای سخت بچه ها باعث عقب نشینی عراقی ها شد و آنها فهمیدند که‏‎ ‎‏کارهایشان باعث مقاومت و تحریک بیشتر اسرا می شود و اسرا را در عقاید خودشان‏‎ ‎‏محکمتر و مقاومتر می کند و این نتیجه مهمی بود که عراقی ها گرفتند، و ما به خوبی‏‎ ‎‏متوجه این مسأله می شدیم. البته این دستاورد خوب و نتیجه عالی، آسان به دست نیامد،‏‎ ‎‏بلکه با شکنجه های طاقت فرسای بندگان بی گناه و مظلوم خداوند به دست آمد.‏

‎ ‎

‎[[page 112]]‎

انتهای پیام /*