جهانگیر صفری

کد : 82338 | تاریخ : 17/06/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جهانگیر صفری[1]

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 171]]‎

  • )) جهانگیر صفری متولد 1342 همدان که در تاریخ 20 / 12 / 61 در منطقه فکه به اسارت درآمد. وی در تاریخ 30 / 5 / 69 آزاد و به ایران بازگشت.

انتهای پیام /*