محسن مهدوی نژاد

یاد و خاطره و عکس امام

کد : 82351 | تاریخ : 17/06/1395

‏مطلب دیگری که برای من جالب بود اینکه یاد و خاطره حضرت امام برای ما خیلی مهم‏‎ ‎‏بود و در مناسبتها سعی می کردیم از عکس امام استفاده کنیم. و روی این مسأله اصرار‏‎ ‎‏داشتیم که یاد و نام امام همیشه زنده بماند. عراقی ها هم می دانستند که همه این مقاومتها‏‎ ‎‏و سرسختیها از علاقه و عشق ما به حضرت امام نشأت گرفته است؛ لذا حساسیت‏‎ ‎‏ویژه ای به امام و عکس امام و اسم و نام حضرت امام داشتند.‏

‎ ‎

‎[[page 177]]‎

انتهای پیام /*