حبیب الله‌ معصوم

همه چیز به امام بر می گشت

کد : 82372 | تاریخ : 17/06/1395

‏ما برای ترویج اندیشه و افکار امام برنامه خاصی نداشتیم، ولی مسأله حائز اهمیت این‏‎ ‎‏بود که ما در تمام مدت اسارت، با آنهمه سختی که داشت، با تمام وجود امام را دوست‏
‎[[page 190]]‎‏داشتیم. هیچ وقت ارتباط ما با معنویات و مراسم دینی قطع نشد و دعا و راز و نیاز ما‏‎ ‎‏همیشه بر پا بود. برگزاری مراسمی مثل سالگرد 15 خرداد و جشنهای 22 بهمن همه به‏‎ ‎‏امام باز می گشت و بیانگر این مسأله بود که امام این بچه ها را اینطور تربیت کرده است.‏‎ ‎‏اصلاً، باعث و بانی این نوع مسائل و اخلاقیات در زمان اسارت، امام بود و همگی‏‎ ‎‏به طور غیر مستقیم به امام بازمی گشت.‏

‎ ‎

‎[[page 191]]‎

انتهای پیام /*