محمدمراد حمزه ای

کد : 82380 | تاریخ : 17/06/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

محمدمراد حمزه ای[1]

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 195]]‎

  • )) محمدمراد حمزه ای متولد 1341 کرمانشاه که در تاریخ 10 / 12 / 64 در منطقه سلیمانیه به اسارت درآمد. وی در تاریخ 2 / 6 / 69 آزاد و به ایران بازگشت.

انتهای پیام /*