محمدمراد حمزه ای

بسیجی یا پاسدار؟!

کد : 82384 | تاریخ : 17/06/1395

‏وقتی اسیر شدیم، در برخورد اول از همه سؤال می کردند: انت حرس خمینی؟ من دقیق‏‎ ‎‏نمی دانستم که حرس خمینی یعنی چه. فکر می کردم می گوید تو طرفدار خمینی هستی و‏‎ ‎‏من متوجه نبودم که حرس به عربی چه معنی ای دارد. تا اینکه بعد از چند بار بازجویی‏‎ ‎‏معنایش را فهمیدم و این در حالی بود که از ابتدا در جواب این سؤال با افتخار می گفتم:‏‎ ‎‏بله، بله. و می دیدم که چقدر آنها عصبانی می شوند. شبی که آن سرهنگ بعثی گفت: انت‏‎ ‎‏حرس خمینی؟ و مترجم گفت: یعنی تو پاسداری؟ گفتم: عجب! من از صبح تا حالا به‏‎ ‎‏همه عراقی ها گفته ام بله؛ در حالی که بسیجی بودم و پاسدار نبودم. اینها خیلی از پاسدار‏‎ ‎‏وحشت و نفرت داشتند. گفتم: من پاسدار نیستم و متقاعدشان کردم. حرس به تنهایی‏‎ ‎‏به معنی نگهبان و پاسدار است، ولی اینکه اینها می گفتند حرس خمینی، یعنی کسی که از‏‎ ‎‏امام خمینی(س) و از انقلاب پاسداری و نگهبانی می کند که این خیلی برای آنها سخت و‏‎ ‎‏نفرت انگیز بود و این برای ما افتخار دیگری بود. ‏

‎ ‎

‎[[page 198]]‎

انتهای پیام /*