عبدالکریم مازندرانی

فعالان سیاسی

کد : 82419 | تاریخ : 17/06/1395

‏در اردوگاه یازده تکریت هم که بودیم، به خاطر اینکه برای رحلت حضرت امام سه روز‏‎ ‎‏لباس تیره پوشیده بودیم، عده ای از ما را انتخاب کردند که حدود 72 نفر بودیم. به‏‎ ‎‏اصطلاح خودشان، رهبران و فعالان سیاسی را جمع کرده بودند و به اردوگاه هجده‏‎ ‎‏آورده بودند. آنجا همه از ما خواستند به حضرت امام اهانت بکنیم.‏

‎ ‎

‎[[page 234]]‎

انتهای پیام /*