فصل اول ویژگیهای فردی

بحثهای علمی، مانع زیارت نباشد

کد : 82715 | تاریخ : 08/06/1395

‏یکی از علما و مدرسان قم، قصد داشت برای زیارت به عتبات مشرف شود، من در‏‎ ‎‏خدمت امام به دیدن او رفتیم، در آن مجلس امام به او فرمودند: ‏شما برای زیارت‎ ‎به عتبات می روید، و حوزه علمیه نجف جای مباحثات طلبگی است. کسانی که به‎ ‎دیدن شما می آیند ممکن است بحثهای علمی را شروع کنند، مواظب باش بحثهای طلبگی‎ ‎شما را از زیارت باز ندارد و سفر شما با دید و بازدید به اتمام نرسد، شما هدف دیگری‎ ‎دارید.‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 14]]‎

  • )) آیت الله ابراهیم امینی؛ پیام انقلاب؛ ش105(13 اسفند 1362).

انتهای پیام /*