فصل اول ویژگیهای فردی

تفکر، بیش از تتبع

کد : 82789 | تاریخ : 08/06/1395

‏یکی از صفات حضرت امام این بود که تفکرشان بر تتبعشان غلبه داشت؛ یعنی تفکر و‏‎ ‎‏اندیشیدن ایشان بیش از تتبع و جستجو کردنشان در کتابها بود، به طور مثال وقتی درس‏‎ ‎‏مکاسب را می گفتند، من تعدادی کتاب به خدمتشان بردم و عرض کردم: اینها را هم‏‎ ‎‏ملاحظه بفرمایید فرمودند: ‏همه را ببرید، من باید خودم فکر کنم، کسی که اینهمه را نگاه‎ ‎کند، برای فکر کردنش مجالی نمی ماند.‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 59]]‎

  • )) کتاب «امام، ایران»؛ دفتر چاپ و توزیع سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش؛ 1375.

انتهای پیام /*