فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی

تقسیم غذا از سه نفر به چهار نفر

کد : 83014 | تاریخ : 08/06/1395

‏یادم هست روزی همسر حضرت امام به من فرمودند که شهید آیت الله مطهری و شهید‏‎ ‎‏محراب آیت الله صدوقی نهار را میهمان امام هستند، همان غذای معمولی را که شامل‏‎ ‎‏مقداری آبگوشت بود در سه ظرف کشیدم و خدمتشان بردم و فکر کردم خودم می روم و‏‎ ‎‏نان و تخم مرغ یا نان و پنیر و گوجه فرنگی که مرسوم بود و همه می خوردند، می خورم،‏‎ ‎‏بعد از اینکه غذا را برای امام بردم، پرسیدند: غذای خودتان کدام است دروغ که‏‎ ‎‏نمی توانستم بگویم، عرض کردم که شما میل بفرمایید من هم چیزی می خورم، فرمودند:‏‎ ‎‏بروید و ظرفی بیاورید کاسه ای آوردم، حضرت امام آن سه ظرف را چهار قسمت کردند،‏‎ ‎‏و سپس غذا را میل کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 198]]‎

  • )) مرضیه حدیده چی (دباغ)؛ زن روز؛ ش 955 بهمن 62، ص 7.

انتهای پیام /*