فصل سوم: ویژگیهای عبادی

علاقۀ عاشقانه به نماز

کد : 83026 | تاریخ : 08/06/1395

‏علاقه ای که حضرت امام به نماز داشتند عاشقانه بود، نه از روی عادت. مدتی قبل از‏‎ ‎‏اینکه اذان گفته شود، خود را مهیای نماز می کردند و این کار را واقعاً عاشقانه انجام‏‎ ‎‏می دادند. در این اواخر که برای نماز جماعت خدمت ایشان می رسیدیم خیلی راضی به‏‎ ‎‏این کار نبودند، و می فرمودند: ‏چون من با سختی بلند می شوم و می نشینم، شما ناراحت‎ ‎می شوید، نمازتان را خودتان بخوانید. ‏البته دوست داشتند که با خدای خود خلوت کنند و‏‎ ‎‏تا شب آخر هم نمازهای مستحبی ایشان ترک نشد؛ من یاد ندارم که حضرت امام نماز‏‎ ‎‏اول وقت را به تعویق انداخته باشند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 207]]‎

  • )) علی اشراقی؛ همان؛ ص161.

انتهای پیام /*