فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی

چرا وحشیگری می کنید؟

کد : 83072 | تاریخ : 08/06/1395

‏شب پانزده خرداد قبل از اذان صبح، مأموران برای گرفتن امام آمده بودند، در حیاط،‏‎ ‎‏مشهدی علی، خادم منزل امام، را کتک زده بودند، ایشان وقتی متوجه سرو صدا شدند،‏‎ ‎‏چنین فرمودند: ‏این وحشیگری ها چیه می کنید؟ روح الله خمینی من هستم، به کسی دیگر‎ ‎چه کار دارید؟ چرا وحشیگری می کنید.‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 238]]‎

  • )) همان؛ ص60.

انتهای پیام /*