فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی

برخورد تند امام، با پاکروان

کد : 83076 | تاریخ : 08/06/1395

‏روزی پاکروان، رئیس ساواک تهران، به ملاقات امام آمد، حضرت امام به او فرمودند که:‏‎ ‎شما در روزنامه ها نوشتید: ارتجاع سیاه مخرب تر از سرخ بوده، این ارتجاع سیاه کیانند؟‎ ‎‏پاکروان گفت: نه، قربان من چیزی ندیدم، امام فرمودند: ‏چرا!‏ سپس دستور دادند تا‏‎ ‎‏روزنامه ها را بیاورند، بعد از اینکه روزنامه ها را آوردند، پاکروان خیلی تعجب کرد، البته‏‎ ‎‏این تعجب، تعجب مصلحتی بود؛ زیرا با آنکه گفت: من می روم جلویش را می گیرم؛ ولی‏‎ ‎‏چنین نکرد و اتفاقاً بدتر هم شد.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 240]]‎

  • )) آیت الله خلخالی؛ واحد خاطرات.

انتهای پیام /*