فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی

هوشیاری

کد : 83097 | تاریخ : 08/06/1395

‏ ‏

حفظ جمهوری جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ـ ولو امام زمان (عج) باشد ـ اهمیتش بیشتر است.[1]

‎ ‎

‎[[page 255]]‎

  • )) صحیفه امام؛ ج 15، ص 365.

انتهای پیام /*