فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی

تیزبینی و ژرف نگری امام

کد : 83099 | تاریخ : 08/06/1395

‏به حضرت امام عرض کردیم که با آنکه همه ما اصرار داشتیم که شما از پاریس به تهران‏‎ ‎‏تشریف نیاورید، زیرا برای جان شما احساس خطر می کردیم، چه عاملی سبب شد که‏‎ ‎‏مصمم باشید که به ایران سفر کنید؟ امام فرمودند: ‏اینکه من می دیدم که مقامات امریکا،‎ ‎مستقیم یا غیر مستقیم، مرا تهدید می کنند که از آمدن به ایران، خودداری کنم، فهمیدم که آنها‎ ‎از رفتن من به ایران، نگران هستند، لذا دریافتم که مصلحت در رفتن است و اصولاً هرچه‎ ‎آنها می خواهند و دوست دارند، عکس آن مصلحت اسلام و مسلمین است.

‏     ‏‏طرفداران امریکا می گفتند که سفر به ایران را یک ماه به تأخیر بیندازید، من فهمیدم‏‎ ‎‏که باید هرچه زودتر به ایران بروم تا دشمن فرصت برای تجدید قوا و سازماندهی‏‎ ‎‏نیروهایشان را نداشته باشد، چون رشته کار از دستشان در رفته بود، زیرا تنها نیروهای‏‎ ‎‏دشمن، ارتشیها و پلیس و نیروهای مسلح بودند که اینها هم بیشترشان فرار کرده بودند و‏‎ ‎‏رعب و وحشت در دل سرانشان افتاده بود.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 256]]‎

  • )) حجت الاسلام والمسلمین شهید محلاتی؛ اطلاعات؛ ش 17225 (16 بهمن 1362)، ص18.

انتهای پیام /*