احکام طهارت

غسلهای واجب

کد : 83168 | تاریخ : 14/06/1395

‏غسلهای واجب شش است: اول: غسل جنابت. دوم: غسل حیض. سوم:‏‎ ‎‏غسل استحاضه. چهارم: غسل نفاس. پنجم: غسل مسّ میت. ششم: غسل میت.‏

‎ ‎

‎[[page 29]]‎

انتهای پیام /*