احکام طهارت

6و 7ـ سگ و خوک

کد : 83205 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ‏ سگ و خوکی که درخشکی زندگی می کنند، حتی مو و استخوان‏‎ ‎‏و پنجه وناخن و رطوبتهای آنها نجس است، امّا سگ و خوک دریایی پاک است.‏

‎ ‎

‎[[page 73]]‎

انتهای پیام /*