احکام طهارت

9ـ فقّاع

کد : 83207 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏فقّاع شراب مخصوصی است که غالباً از جو گرفته می شود و‏‎ ‎‏نجس است، امّا اگر از غیر جو بگیرند، اگر به آن فقّاع گفته می شود، حرمت و‏‎ ‎‏نجاست آن محل تامل است، مگر اینکه مسکر باشد که در این صورت نجس و‏‎ ‎‏حرام است.‏

‎ ‎

‎[[page 74]]‎

انتهای پیام /*