احکام طهارت

10ـ کافر

کد : 83208 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏کافر، یعنی کسی که خدا را یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء‏‎ ‎‏محمّد بن عبدالله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ را قبول ندارد، نجس است. و کسی که منکر ضروریی از‏‎ ‎‏ضروریات دین مثل نماز و روزه و امثال اینها باشد، به نحوی که انکار آن، مستلزم‏‎ ‎‏انکار رسالت پیغمبر خاتم باشد، نجس است.‏


‎[[page 74]]‎مساله 2 ـ ‏اگر مسلمانی به یکی از دوازده امام دشنام بدهد و یا با آنان‏‎ ‎‏دشمنی داشته باشد، نجس است.‏

‎ ‎

‎[[page 75]]‎

انتهای پیام /*